Digitale Innovationen & Virtuelle Erlebnisse

Veranstalter
IT-Cluster

Veranstaltungsort
/Místo konání: Ars Electronica Center, Ars-Electronica-Straße 1, 4040 Linz

Veranstaltungsdatum
23.06.2022
10:00 - 17:00

Ansprechperson
Bindreiter Bettina
T: +43 (664) 8283895
E-Mail

B2B-Börse der Europaregion Donau-Moldau & VReduNet Round Table / B2B burza Evropského regionu Dunaj-Vltava & kulatý stůl VReduNet

Unseren Leitsatz "Innovation durch Kooperation" - wollen wir auch bei dieser Veranstaltung unter Beweis stellen.
Gemeinsam mit der Europaregion Donau Moldau und dem oberösterreichischen Projektteam von dem Interreg-Projekt VReduNet wurde die Veranstaltung "Digitale Innovationen & Virtuelle Erlebnisse" konzipiert. 


Innovation beginnt nicht erst im Berufsleben, sondern schon viel früher, aus diesem Grund eröffnen wir die Veranstaltungen mit innovativen Schülerprojekten die von den Schüler:innen selbst präsentiert werden. Der Nachmittag steht ganz im Zeichen von Virtual Reality. Machen Sie sich mit uns auf in neue Welten und entdecken Sie, welche neue Möglichkeiten und Optionen durch VR/AR eröffnet werden. Mit der Hilfe von Virtual Reality (VR) und Augemented Reality (AR) können wir viel mehr als nur Videogames interessanter gestalten. VR/AR kann das Lernen, Lehren und Trainieren einfacher und effektiver gestalten, große Fortschritte im Gesundheitsbereichen bewirken und noch vieles mehr. Erkunden Sie mit uns die Vorteile von VR/AR gemeinsam mit unseren Experten anhand verschiedener österreichischer Anwendungsbeispiele.

Zielgruppe: KMU im Bereich Digitalisierung/Industrie 4.0, Schulen (Leiter, Lehrpersonal), pädagogische Hochschulen, Netzwerker, Land OÖ/Direktion Bildung, Arbeitsgruppen, Multiplikatoren und andere relevante Institutionen aus den EDM-Regionen mit Fokus Grenzraum Österreich/Tschechien

 

Die Inputs werden in deutscher bzw. tschechischer Sprache gehalten und jeweils in die andere Sprache simultan übersetzt.

 

 

Naší hlavní zásadou je "Inovace prostřednictvím spolupráce" - to chceme dokázat i na této akci. Společně s Evropským regionem Dunaj-Vltava a hornorakouským projektovým týmem projektu Interreg VReduNet byla koncipována akce "Digitální inovace a virtuální zážitky".

Inovace nezačínají až v profesním životě, ale již mnohem dříve, a proto akci zahajujeme inovativními studentskými projekty, které prezentují sami studenti. Odpoledne je věnováno virtuální realitě. Vydejte se s námi na cestu do nových světů a objevte nové možnosti, které VR/AR otevírá, aniž byste museli opustit svůj pracovní stůl. S pomocí virtuální reality (VR) a rozšířené reality (AR) můžeme dokázat mnohem víc než jen zpestřit videohry. VR/AR může usnadnit a zefektivnit učení, výuku a školení, přinést velký pokrok ve zdravotnictví a mnoho dalšího. Připojte se k nám a společně s našimi odborníky prozkoumejte výhody VR/AR na různých příkladech rakouských aplikací.

Cílová skupina: Malé a střední podniky v oblasti digitalizace/Průmyslu 4.0, školy (ředitelé, pedagogičtí pracovníci), pedagogické fakulty, zprostředkovatelé, pracovní skupiny, multiplikátoři a další relevantní instituce z regionů ERDV se zaměřením na rakousko-české příhraničí.

Vstupy budou probíhat v němčině nebo češtině a současně budou překládány do druhého jazyka.

 

Für unsere Veranstaltung haben wir folgende Agenda geplant / Pro naši akci jsme naplánovali následující program:

*10:00 Uhr Eintreffen / Vstup
  Registrierung / Registrace

*11:00 Uhr Begrüßung / Zahájení

*11:15 Uhr Schulprojekte, die Digitalisierung drauf und drin haben! / Školní projekty obsahující digitalizaci!
  Schüler präsentieren in Form von Pitches ihre Projektarbeiten im Bereich Digitalisierung vor einer Expertenjury, Ca. 6 Pitches (5 Min. Pitch + 5 Min. Feedback)
  Studenti prezentují své projektové práce v oblasti digitalizace formou prezentací před odbornou porotou, cca 6 prezentací (5 min. prezentace + 5 min. zpětná vazba).

*12:15 Uhr Jurybesprechung & Entscheidung & Siegerehrung / Diskuse, rozhodnutí poroty a předávání cen

*12:30 Uhr Ausstellung // Eintreffen und Welcome für den VReduNet Round Table / Výstava // Přivítání kulatého stolu VReduNet
  Virtual Reality Hands-on verschiedener teilnehmender Unternehmen & Posterpräsentationen der teilnehmenden Schüler:innen
  Výstava a možnost vyzkoušet si různé VR-aplikace zúčastněných podniků a plakátové prezentace zúčastněných studentů

*13:30 Uhr VReduNet Round Table / Kulatý stůl VReduNet
  Keynote
  4 Anwendungsbeispiele aus dem wirtschaftlichen Umfeld / 4 příklady využití VR v pondikatelském prostředí
  4 Anwendungsbeispiele aus dem Bildungsumfeld / 4 příklady využití VR ve vzdělávání

*16:00 Uhr Ausprobieren und Vernetzen / Možnost vyzkoušet si různé virtuální aplikace a Networking
  Ausprobieren, Buffet & Networking / Testování, bufet a networking 

*17:00 Uhr Deep Space
  
*18:00 Uhr Ende & informelles Networking / Konec a neformální networking

 

Die Veranstaltung wird im Rahmen des Projekts VReduNet - ATCZ256 (Virtual Reality for Education Network) organisiert. Das Projekt wird durch das INTERREG V-A Österreich-Tschechische Republik Programm finanziert. Mehr Informationen über das Projekt>>

  

Des weiteren wird die Veranstaltung im Rahmen des Projektes „Qualifizierung in Industrie 4.0 in der Europaregion Donau-Moldau“ mit Unterstützung durch den Kleinprojektefonds Interreg Österreich / Tschechien durchgeführt. 

Akce je pořádána v rámci projektu VReduNet - ATCZ256 (Virtual Reality for Education Network). Projekt je financován z programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika. Další informace o projektu>>

Akce se navíc uskuteční v rámci projektu "Kvalifikace v oblasti Průmyslu 4.0 v Evropském regionu Dunaj-Moldava" s podporou Fondu malých projektů Interreg Rakousko/Česká republika. 

Registrace je možná do 22.06.2022

 

   

 

 

Anmeldeschluss

22.06.2022